olewerne

Ole Werner Storfjord

Våre ansatte

IT-tekniker

Daniel Hjelseth

Daglig leder

Ikoner

952 08 954

daniel@hjelseth.com

Ørjan Zakariassen

Prosjektleder

Ikoner

976 69 735

orjan@hjelseth.com

Christian Våge

IT-tekniker

Ikoner

928 98 224

christian@hjelseth.com

Espen Langøy

Kundeansvarlig

Ikoner

916 48 919

espen@hjelseth.com

Erik Faltinsen

Avdelingsleder Bryne og Sandnes

Ikoner

938 10 933

erik@hjelseth.com

Frank Molaug Bolme

IT-tekniker

Ikoner

900 60 636

frank@hjelseth.com

Marcus Emilsson

IT-tekniker

Ikoner

971 84 579

marcus@hjelseth.com

Ole Werner Storfjord

IT-tekniker

Ikoner

917 76 175

olewerner@hjelseth.com

Odd Helge Fjetland

Prosjekt og kundekoordinator

Ikoner

958 65 167

oddhelge@hjelseth.com

Asbjørn Husebø

IT-tekniker

Ikoner

996 10 396

asbjorn@hjelseth.com

Frode E. Taksrud

IT-tekniker

Ikoner

915 68 060

frode@hjelseth.com

Stian Kirkeby

Produktspesialist

Ikoner

413 34 836

kirkeby@hjelseth.com

Ruben Håland

IT-tekniker

Ikoner

982 13 524

ruben@hjelseth.com

Gert Vareberg

IT-tekniker

Ikoner

900 72 732

gert@hjelseth.com

Aadne Sandvik

IT-tekniker

Ikoner

988 81 888

aadne@hjelseth.com

Bjørnar Innerdal

Team-leder teknisk

Ikoner

913 76 892

bjornar@hjelseth.com

Lars Christian Lura

IT-tekniker

Ikoner

402 02 079

lars@hjelseth.com

Simon Sokratis Knutsvik Georgiou

IT-tekniker

Ikoner

926 80 125

simon@hjelseth.com

Tommy Grønneberg-Wick

IT-tekniker

Ikoner

476 77 201

tommy@hjelseth.com

Johan Haugland

IT-tekniker

Ikoner

906 17 820

johan@hjelseth.com

Stian Tysse

IT-tekniker

Ikoner

475 40 762

tysse@hjelseth.com

Truls Askeland Stokka

IT-tekniker

Ikoner

483 60 643

truls@hjelseth.com

Ask Lootz

IT-tekniker

Ikoner

911 76 187

ask@hjelseth.com

Lars Alexander Borsheim

IT-tekniker

Ikoner

466 93 699

borsheim@hjelseth.com

Ole Henning Andersen

Senior IT-tekniker

Ikoner

924 04 110

olehenning@hjelseth.com

Admistrasjon

Linda Stangeland

Administrasjon

Ikoner

413 48 234

linda@hjelseth.com

Digital flyt

Jan Hagen

Avdelingsleder Digital flyt

Ikoner

922 57 753

jan@hjelseth.com

Sebastian Lillereiten

Forretningskonsulent

Ikoner

918 74 680

sebastian@hjelseth.com

Mohamed Jabokji

BI konsulent Digital flyt

Ikoner

461 15 376

mohamed@hjelseth.com

Archana Mahajan

Seniorkonsulent Digital flyt

Ikoner

952 42 109

archana@hjelseth.com

Nikolai Bowitz-Jørgensen

Forretningskonsulent

Ikoner

413 16 959

nikolai@hjelseth.com

Beate Hagland

Senior forbedringskonsulent

Ikoner

478 00 011

beate@hjelseth.com

Telefoni

Bjarte Tveito

Senior rådgiver

Ikoner

926 05 663

bjarte@hjelseth.com

Stian Nymark Valø

Rådgiver

Ikoner

903 68 111

stian@hjelseth.com

John Egil Harberg

Rådgiver

Ikoner

907 98 488

johnegil@hjelseth.com

Bjørn Endresen

Avdelingsleder Mobit Stavanger

Ikoner

901 77 100

bjorn.endresen@hjelseth.com

Monica Apeland Endresen

Rådgiver

Ikoner

930 29 314

monica.endresen@hjelseth.com

Ingve Bøe

Rådgiver

Ikoner

958 85 965

ingve.boe@hjelseth.com

Pierre Ferrero

Rådgiver

Ikoner

916 64 658

pierre.ferrero@hjelseth.com

Design

Lena Marthinsen

Avdelingsleder Design

Ikoner

977 77 599

lena@hjelseth.com

Henrik Nilsen

Prosjektleder / rådgiver

Ikoner

51 32 88 25

henrik@hjelseth.com

Vibeke Lothe

Prosjektleder / designer

Ikoner

991 62 066

vibeke@hjelseth.com

Alex Boxill

Designer

Ikoner

915 44 864

alex@hjelseth.com

Audun Landmark

Kreativ leder / designer

Ikoner

414 49 969

audun@hjelseth.com

Ole-Jørgen Åsen

Rådgiver webløsninger

Ikoner

909 37 090

olejorgen@hjelseth.com

Bjørnar Hetlesæther

Utvikler

Ikoner

981 07 903

hetlesaether@hjelseth.com

Herborg Berge Engelsen

Markedsfører

Ikoner

410 86 397

herborg@hjelseth.com

Issa Al-issa

Utvikler

Ikoner

967 37 944

issa@hjelseth.com

Sander Berentsen

Utvikler

Ikoner

915 30 050

sander.berentsen@hjelseth.com

David Todnem

Prosjektassistent

Ikoner

971 91 147

david@hjelseth.com

Drift

Jan-Henrik Teigen

Leder drift

Ikoner

971 25 258

janhenrik@hjelseth.com

Kay M. Jacobsen

Senior driftskonsulent

Ikoner

913 61 566

kay@hjelseth.com

Joachim Kivedal

Seniorkonsulent

Ikoner

988 32 913

joachim@hjelseth.com

Stig Halvorsen

Seniorkonsulent Microsoft 365

Ikoner

455 13 774

stig@hjelseth.com

Marius Brunvær

Driftskonsulent

Ikoner

475 15 600

brunvaer@hjelseth.com

Gisli Halldorsson

Driftskonsulent

Ikoner

451 02 580

gisli@hjelseth.com

Kristian N. Dale

Driftskonsulent

Ikoner

404 67 249

dale@hjelseth.com

Are Ness Fløgstad

Driftskonsulent

Ikoner

404 68 043

are@hjelseth.com

Svein Erik Fornes

Senior driftskonsulent

Ikoner

991 20 102

sveinerik@hjelseth.com

Vegard Egeland

Driftskonsulent

Ikoner

484 20 811

vegard.egeland@hjelseth.com

Sindre Høynes

Driftskonsulent

Ikoner

466 30 191

sindre@hjelseth.com

Marius Forsberg

Driftskonsulent sikkerhet

Ikoner

938 21 458

forsberg@hjelseth.com

Alexander A. Jota

Driftskonsulent

Ikoner

912 46 689

jota@hjelseth.com

Baodi Bachaev

Driftskonsulent

Ikoner

400 42 631

baodi@hjelseth.com

Verksted

Daniel Tysdal

Servicetekniker Verksted

Ikoner

920 55 524

tysdal@hjelseth.com

Daniel Hjelseth

Daglig leder

Ikoner

952 08 954

daniel@hjelseth.com

Ørjan Zakariassen

Prosjektleder

Ikoner

976 69 735

orjan@hjelseth.com

Christian Våge

IT-tekniker

Ikoner

928 98 224

christian@hjelseth.com

Espen Langøy

Kundeansvarlig

Ikoner

916 48 919

espen@hjelseth.com

Erik Faltinsen

Avdelingsleder Bryne og Sandnes

Ikoner

938 10 933

erik@hjelseth.com

Frank Molaug Bolme

IT-tekniker

Ikoner

900 60 636

frank@hjelseth.com

Marcus Emilsson

IT-tekniker

Ikoner

971 84 579

marcus@hjelseth.com

Ole Werner Storfjord

IT-tekniker

Ikoner

917 76 175

olewerner@hjelseth.com

Odd Helge Fjetland

Prosjekt og kundekoordinator

Ikoner

958 65 167

oddhelge@hjelseth.com

Asbjørn Husebø

IT-tekniker

Ikoner

996 10 396

asbjorn@hjelseth.com

Frode E. Taksrud

IT-tekniker

Ikoner

915 68 060

frode@hjelseth.com

Stian Kirkeby

Produktspesialist

Ikoner

413 34 836

kirkeby@hjelseth.com

Ruben Håland

IT-tekniker

Ikoner

982 13 524

ruben@hjelseth.com

Gert Vareberg

IT-tekniker

Ikoner

900 72 732

gert@hjelseth.com

Aadne Sandvik

IT-tekniker

Ikoner

988 81 888

aadne@hjelseth.com

Bjørnar Innerdal

Team-leder teknisk

Ikoner

913 76 892

bjornar@hjelseth.com

Lars Christian Lura

IT-tekniker

Ikoner

402 02 079

lars@hjelseth.com

Simon Sokratis Knutsvik Georgiou

IT-tekniker

Ikoner

926 80 125

simon@hjelseth.com

Tommy Grønneberg-Wick

IT-tekniker

Ikoner

476 77 201

tommy@hjelseth.com

Johan Haugland

IT-tekniker

Ikoner

906 17 820

johan@hjelseth.com

Stian Tysse

IT-tekniker

Ikoner

475 40 762

tysse@hjelseth.com

Truls Askeland Stokka

IT-tekniker

Ikoner

483 60 643

truls@hjelseth.com

Ask Lootz

IT-tekniker

Ikoner

911 76 187

ask@hjelseth.com

Lars Alexander Borsheim

IT-tekniker

Ikoner

466 93 699

borsheim@hjelseth.com

Ole Henning Andersen

Senior IT-tekniker

Ikoner

924 04 110

olehenning@hjelseth.com

Linda Stangeland

Administrasjon

Ikoner

413 48 234

linda@hjelseth.com

Bjarte Tveito

Senior rådgiver

Ikoner

926 05 663

bjarte@hjelseth.com

Stian Nymark Valø

Rådgiver

Ikoner

903 68 111

stian@hjelseth.com

John Egil Harberg

Rådgiver

Ikoner

907 98 488

johnegil@hjelseth.com

Bjørn Endresen

Avdelingsleder Mobit Stavanger

Ikoner

901 77 100

bjorn.endresen@hjelseth.com

Monica Apeland Endresen

Rådgiver

Ikoner

930 29 314

monica.endresen@hjelseth.com

Ingve Bøe

Rådgiver

Ikoner

958 85 965

ingve.boe@hjelseth.com

Pierre Ferrero

Rådgiver

Ikoner

916 64 658

pierre.ferrero@hjelseth.com

Lena Marthinsen

Avdelingsleder Design

Ikoner

977 77 599

lena@hjelseth.com

Henrik Nilsen

Prosjektleder / rådgiver

Ikoner

51 32 88 25

henrik@hjelseth.com

Vibeke Lothe

Prosjektleder / designer

Ikoner

991 62 066

vibeke@hjelseth.com

Alex Boxill

Designer

Ikoner

915 44 864

alex@hjelseth.com

Audun Landmark

Kreativ leder / designer

Ikoner

414 49 969

audun@hjelseth.com

Ole-Jørgen Åsen

Rådgiver webløsninger

Ikoner

909 37 090

olejorgen@hjelseth.com

Bjørnar Hetlesæther

Utvikler

Ikoner

981 07 903

hetlesaether@hjelseth.com

Herborg Berge Engelsen

Markedsfører

Ikoner

410 86 397

herborg@hjelseth.com

Issa Al-issa

Utvikler

Ikoner

967 37 944

issa@hjelseth.com

Sander Berentsen

Utvikler

Ikoner

915 30 050

sander.berentsen@hjelseth.com

David Todnem

Prosjektassistent

Ikoner

971 91 147

david@hjelseth.com

Jan Hagen

Avdelingsleder Digital flyt

Ikoner

922 57 753

jan@hjelseth.com

Sebastian Lillereiten

Forretningskonsulent

Ikoner

918 74 680

sebastian@hjelseth.com

Mohamed Jabokji

BI konsulent Digital flyt

Ikoner

461 15 376

mohamed@hjelseth.com

Archana Mahajan

Seniorkonsulent Digital flyt

Ikoner

952 42 109

archana@hjelseth.com

Nikolai Bowitz-Jørgensen

Forretningskonsulent

Ikoner

413 16 959

nikolai@hjelseth.com

Beate Hagland

Senior forbedringskonsulent

Ikoner

478 00 011

beate@hjelseth.com

Jan-Henrik Teigen

Leder drift

Ikoner

971 25 258

janhenrik@hjelseth.com

Kay M. Jacobsen

Senior driftskonsulent

Ikoner

913 61 566

kay@hjelseth.com

Joachim Kivedal

Seniorkonsulent

Ikoner

988 32 913

joachim@hjelseth.com

Stig Halvorsen

Seniorkonsulent Microsoft 365

Ikoner

455 13 774

stig@hjelseth.com

Marius Brunvær

Driftskonsulent

Ikoner

475 15 600

brunvaer@hjelseth.com

Gisli Halldorsson

Driftskonsulent

Ikoner

451 02 580

gisli@hjelseth.com

Kristian N. Dale

Driftskonsulent

Ikoner

404 67 249

dale@hjelseth.com

Are Ness Fløgstad

Driftskonsulent

Ikoner

404 68 043

are@hjelseth.com

Svein Erik Fornes

Senior driftskonsulent

Ikoner

991 20 102

sveinerik@hjelseth.com

Vegard Egeland

Driftskonsulent

Ikoner

484 20 811

vegard.egeland@hjelseth.com

Sindre Høynes

Driftskonsulent

Ikoner

466 30 191

sindre@hjelseth.com

Marius Forsberg

Driftskonsulent sikkerhet

Ikoner

938 21 458

forsberg@hjelseth.com

Alexander A. Jota

Driftskonsulent

Ikoner

912 46 689

jota@hjelseth.com

Baodi Bachaev

Driftskonsulent

Ikoner

400 42 631

baodi@hjelseth.com

Daniel Tysdal

Servicetekniker Verksted

Ikoner

920 55 524

tysdal@hjelseth.com