DF_rådgiving og prosjektledelse

Digital flyt

Rådgiving og prosjektledelse

Vi leverer rådgivning og prosjektledelse når dere har behov for å få en bedre innsikt og oversikt på mulighetsrommet som ligger i verdibaserte tjenesteplattformer i skyen.

Vi er deres digitale sparringspartner når det oppstår ulike utfordringer på jobben. Vi har strategiske rådgivere med bred operasjonell erfaring innenfor planlegging, implementering og anvendelse av digital teknologi.

Våre prosjektteam fokuser på tidlig kundeinvolvering. Med oss har dere muligheten til å være med fra startfasen i hvordan digital teknologi vil kunne ha stor påvirkningskraft på å skape bedre flyt i hverdagen. Gjennom å lytte skaper vi tillit på alle nivåer, og våre forretningskonsulenter er ikke redde for å utfordre ‘status quo’.

Vi er vant med høyt arbeidstempo og liker å ha mange baller i luften. I våre prosjekter fokuserer vi på verdibasert ledelse og et åpent samarbeid med alle involverte aktører, hvor vi deler kompetanse og ideer som alle har nytte av.

Våre prosjektledere forventer at dere ikke bare lærer selv, men også tar eierskap og deler kompetansen deres med kollegaer. Vi gjør gjerne proof-of-concepts, men vårt mål er å finne løsninger som utgjør reell forskjell og skaper ny verdi for virksomheten, og merverdi for brukerne. Målene korrelerer med selskapets mål, og har en klar forankring i ønskede effekter og resultater hvor vi fokuserer på kontinuerlig forbedring over tid.

Kontakt oss

Kontakt oss for skreddersydde tilbud og priser.

51 32 88 25
flyt@hjelseth.com