Digital flyt ill 1-20-20

Digital flyt

Datainnsikt (Power BI)

Power BI er et verktøy som gir brukervennlige og skreddersydde visuelle rapporter. Informasjonen blir hentet fra flere datakilder fra forskjellige systemer og plattformer. Med all data samlet i en rapport får man bedre innsikt og grunnlag for å ta de rette beslutningene.

Eksempler:

Finans- og datamodellering

Power BI gir interaktive og enkle å forstå visualiseringer av regnskapsdata, som gir en enkel oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon.

Power BI gir muligheter for å kombinere regnskapsdata med data fra andre kilder, slik at du kan se dataen i sammenheng med andre viktige indekser og nøkkeltall. Power BI kan automatisere og erstatte tidkrevende manuelle prosesser i Excel. Dette er raskere og kan samtidig håndtere større data sett enn Excel. Ved å sammenligne regnskapsdata fra ulike tidsperioder, kan du spore og analysere økonomiske trender over tid. Dette gir deg muligheter for å identifisere mønstre og gjøre forbedringer.

 

 

Datadrevet markedsføring

Power BI lar deg samle, analysere og visualisere data fra ulike kilder som relaterer seg til markedsføring. Eksempler på dette er kundedata, salgsdata og digitale markedsføringstransaksjoner.

Power BI gir muligheter for å identifisere mønstre i dataene, spore prestasjoner over tid og sammenligne resultater fra ulike markedsføringskanaler. Denne innsikten gir deg informasjon om hva slags innhold som engasjerer målgruppene dine og hvor du bør optimalisere. Kundedata kan bli din mest verdifulle markedsføringsressurs med riktig informasjon og verktøy. 

 

Prosjektstyring

Power BI gir visuelle representasjoner av prosjektdata, inkludert Gantt-diagrammer og burndown-diagrammer. 

I prosjektstyring kan du bruke dette verktøyet til å spore fremdrift ved å sammenligne planlagte og faktiske milepæler, tidsrammer og økonomiske data. Det lar deg identifisere avvik og spore ressursbruken som sørger for at du kan tilpasse der det er nødvendig.

 

Kontakt oss

Kontaktskjema