Digital flyt ill 1-20-20

Digital flyt

Datainnsikt og Power BI

Microsoft Power BI handler om å gjøre bruk av datamengder som skapes i en organisasjon, slik at det raskere kan treffes bedre beslutninger med færre ressurser.

Hvorfor bør din bedrift ta i bruk Power BI?

Det har aldri vært enklere for små og mellomstore bedrifter å få oversikt over akkurat de nøkkelrapportene som er viktige, slik at de kan ta ulike beslutninger så optimalt som mulig basert på datadrevne innsikter.

Power BI er et verktøy som gir virksomheten deres en mulighet til å koble sammen informasjon fra flere datakilder fra forskjellige systemer og plattformer. Kort fortalt handler det om å transformere rådata slik at man kan se ulike mønstre i den operasjonelle hverdagen.

Med Power BI kan du lett dele rapportene/analysene med dine kolleger på mobil, iPad eller andre plattformer. Du kan også gi tilgang til forskjellig deler av rapporten. De ulike avdelingene trenger kun å se den delen av rapporten som er relevant for dem. Man kan også lett styre hva slags tilgang man gir ulike interessenter (leserrettighet, skriverettighet, osv.).

Med Power BI kan du drille nedover i rapporter. Du kan enkelt hente nøkkeltallene du ønsker, noe som gjør Power BI til et enkelt, praktisk og dynamisk prestasjonsverktøy.

Noen konkrete eksempler

Vi bidrar med vår kompetanse rundt å bygge opp data modeller for rapportering og modellering. Mye av tidkrevende manuelle prosesser i Excel vil kunne utføres i Power BI sammen med andre tjenester på Microsoft 365 plattformen. Power BI er både raskere og kan håndtere større data sett enn Excel. I Power BI kan man kan lett sortere og transformere store datasett.

Innsikten du får gjennom datadrevet markedsføring gir deg informasjon om hva slags innhold som engasjerer målgruppene dine og hvor bør du optimalisere. Kunde data kan bli din mest verdifulle  markedsføringsressurser, og med riktig informasjon og verktøy kan man lage skalerbare, repeterbare markedsføringsprosesser.

Mange bedrifter har egne CRM systemer, prosjektstyringsverktøy, kvalitetssystemer og andre verktøy i det digitale landskapet som generer ulike rapporter og KPI-er. Utfordringen med hyllevarer er at det kan være for mange irrelevante detaljer. Dermed kan det oppleves som forvirrende og knotete å få fram innsikten man ønsker. Power BI er et svært brukervennlig verktøy hvor det er enkelt å lage nye rapporter, og ikke minst få en god oversikt over nøkkeltallene du ønsker.

Hvordan komme i gang?

Våre konsulenter bistår med kartlegging og analysering av de ulike datakildene til din virksomhet. Gjennom en workshop får vi et viktig innblikk i hvilke utfordringer dere har i dag knyttet til innsikt og rapportering. Du vil få gode råd om hvordan et dashbord kan brukes for å gi den beste innsikten.

Kontakt oss for skreddersydde tilbud og priser.
E-post: flyt@hjelseth.com   |   Telefon 51 32 88 25

Jan Hagen

Kontaktskjema

FAKTA

Power BI