DF_infoflyt

Digital flyt

Informasjonsflyt

SharePoint brukes av bedrifter for å forbedre og effektivisere informasjonsflyten på arbeidsplassen.

Med SharePoint kommer man enkelt i gang med intranettløsninger og dokumenthåndtering og man får en sømløs integrasjon med Office applikasjonene. Microsoft 365 og SharePoint gir en trygg og sikker løsning som gir de ansatte tilgang på filer og informasjon uansett lokasjon og enhet.

SharePoint går hånd i hånd med Microsoft Teams, og bedriftsinterne kurs gir en bedre forståelse av verktøyene og hvordan bedriften bør ta de i bruk.

Plattformen er fleksibel når det kommer til å koble sammen andre verktøy og apper.  Vi som konsulenter bistår med å knytte opp alt sømløst i Microsoft sin skybaserte plattform, også med eksterne systemer og applikasjoner. Vi oppfordrer til å ta de laveste fruktene først, før dere prioriterer de største tidstyvene og kostnadsdriverne. Vi ser på våre kunder som samarbeidspartnere, og kunden involveres tidlig i kartlegging og analyse for hva SharePoint som verktøy vil kunne løse for dere.

Våre kunder er våre samarbeidspartnere. Vårt fokus er å alltid involvere kunden i kartlegging og analyse for å få en god forståelse for hvordan SharePoint kan løse utfordringer i virksomheten. Gjennom kundereisen fokuserer vi på å utelukke overflødige detaljer og unødvendig funksjonalitet i leveranse.

Våre forretningsrådgivere og konsulenter bidrar med å etablere og forbedre blant annet:

Eksempel på portal der man enkelt kan navigere gjennom relevant informasjon, nyhetsfeed og nyttige lenker.
Eksempel på portal der man enkelt kan navigere gjennom relevant informasjon, nyhetsfeed og nyttige lenker.

Kontakt oss

Kontakt oss for skreddersydde tilbud og priser.

T: 51 32 88 25
E: flyt@hjelseth.com

FAKTA

SharePoint Online